Студентський сенат

IMG_7718В університеті активно підтримується всебічний розвиток студентського самоврядування. Студентство університету залучається до управління навчальним закладом на всіх рівнях. До складу вченої ради університету входять представники студентського сенату, а до вчених рад факультетів представники студентських рад факультетів. 15 % складу конференції трудового колективу становлять студенти.

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є студентський сенат університету, до якого  входять, делегати від рад факультетів, рад гуртожитків, ради OLYMPUS DIGITAL CAMERAстудентських сімей, штабу «ОСН-Сапсан», представники «Студентського братства Кам’янця-Подільського» та ін.

Сенат обирається вищим органом самоврядування – конференцією осіб, що навчаються в університеті. Конференція обирає спікера, його заступників і писаря. Спікер сенату організовує роботу органів самоврядування, бере участь у засіданнях вченої ради університету.

Писар сенату оргB9g8fHlucOoанізовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

При сенаті створюються комісії за напрямками роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв’язків, прес центр та ін.

Особливо ефективною є робота органів самоврядування у гуртожитках, де студентство бере активну участь у поселенні, організації побуту та дозвілля, дотримання правопорядку тощо.

2016 року cтудентський сенат нашого університету зареєстровано у Мінюсті України як громадську організацію зі статусом юридичної особи. Таким чином, ми першими серед студентських органів самоврядування вишів Хмельниччини зробили цей важливий крок на шляху імплементації нового закону «Про вищу освіту».

Детальна інформація про діяльність органів студентського самоврядування університету  розміщена на сайті: http://ssg.kpnu.edu.ua/

polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-2016-r