Стипендіальні програми для студентів

Стипендіальна програма «Завтра.UA»

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – найбільша приватна загальнонаціональна програма з підтримки талановитої молоді в Україні, яка є частиною комплексу проектів Фонду Віктора Пінчука в галузі освіти та науки.

Головна мета програми – сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни. Ми знаходимо найталановитіших студентів України, надаємо їм фінансову підтримку для продовження освіти та реалізації власних проектів, створюємо додаткові можливості для індивідуального розвитку, налагодження нових зв’язків,  спілкування, обміну досвідом та інформацією.

Стипендіати відбираються щорічно на відкритому всеукраїнському конкурсі незалежними фаховими експертами за результатами оцінки письмових анонімних робіт і під час проведення очних змагань. Головними критеріями відбору є високий рівень фахових знань, самостійна наукова робота, лідерські, комунікаційні та творчі здібності.

Програма спрямована на те, щоб талановита студентська молодь знайшла гідне свого інтелектуального та професійного рівня місце у різних сферах науки, економіки та суспільного життя країни і стала рушійною силою прогресивних змін в Україні.

Умови проведення Конкурсу-2017/18

1.                Благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» (надалі за текстом – Фонд та/або Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра.UA» (далі за текстом – Стипендіальна програма «Завтра.UA»)   проводить відкритий  конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. 

2.                В конкурсі можуть брати участь студенти 3 – 6 курсів денної форми навчання, громадяни України, віком до 35 років включно, які навчаються у: 

1.     ВНЗ – партнерах Програми;

2.     Інших вітчизняних ВНЗ ІV рівня акредитації (незалежно від форми власності);

3.     Студенти, які вже двічі ставали стипендіатами, не можуть брати участь у конкурсі.

4.    Етапи конкурсу:

1.     Підготовчий етап (липень – жовтень 2017) включає проведення інформаційно-роз’яснювальної  кампанії, оголошення про умови Конкурсу – 2017/18;  підписання договорів з новими ВНЗ – партнерами Стипендіальної програми «Завтра.UA», тощо.

2.     Прийом та реєстрація документів студентів 17 жовтня – 30 листопада 2017 року в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua

3.     1-й тур (грудень 2017 року – лютий 2018 року)  – включає обробку зареєстрованих документів та оцінювання рекомендаційного та мотиваційного листів, а також обґрунтування наукової роботи.  

4.     2-й тур (лютий 2018 – березень 2018 року) передбачає розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів за принципом: кожну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених двома експертами. В рамках цього туру також відбувається оцінювання наукової діяльності конкурсантів.

5.     3-й тур (березень – квітень 2018 року) передбачає проведення очних одноденних змагань серед переможців 2-го туру конкурсу у декількох містах України (на базі ВНЗ – партнерів Програми). Мета очного етапу –  оцінювання особистісного потенціалу учасників Конкурсу. Оцінювання проводиться представниками Фонду й залученими експертами за окремо визначеною програмою. 

6.     Оголошення результатів конкурсу (травень 2018 року).

Порядок та строки подання документів

1.     Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно пройти реєстрацію в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua  з 17 жовтня до 30 листопада 2017 року включно та  завантажити електронний пакет  документів згідно переліку пункту 6.

2.     Пошукач має право подавати на конкурс лише одну роботу згідно з затвердженим переліком наукових напрямів та за умови, що ця конкурсна робота подається на участь у конкурсі  Стипендіальної програми «Завтра.UA» вперше. 

3.     Пакети документів, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, або такі, що надійдуть на адресу Програми, пізніше 30 листопада 2017 року, не реєструються і до розгляду не беруться. 

4.     Наукові роботи колективів авторів до участі у конкурсі не допускаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї  частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

5.     Заявка та форма реєстрації для участі у конкурсі заповнюються українською мовою. Конкурсна робота та відгук можуть подаватися українською, російською або англійською мовами. Інші документи можуть подаватися мовою оригіналу. 

6.     Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи конкурсант несе самостійно.

7.     Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються. 

8.     З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»  Фонд має право на включення персональних даних, наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам

Перелік документів, які подаються на Конкурс 

1.     Обов’язкові до подання:

1.       Заявка-2017 на участь у  Конкурсі 2017/18 (дивитися Заявку на участь у Конкурсі);

2.       Самостійна конкурсна робота (студентське наукове дослідження) студента за науковим напрямом, визначеним Фондом (Перелік наукових напрямів) обсягом не більше 8 друкованих сторінок (16 000 знаків з пробілами) українською, російською або англійською мовою у форматі, визначеному Фондом (дивитися Вимоги до конкурсних робіт);

3.       Сканований відгук наукового керівника (або відповідної кафедри, чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму): 

1.    У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи наукового дослідження (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків тощо).

2.    В разі, якщо конкурсант подає роботу на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» не вперше, науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Програми раніше, у відгуку має бути чітко вказано нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

3.    Слід обов’язково вказати дані про особу, яка рекомендує роботу, та її контакти згідно з вимогами Заявки-2017 на участь у Конкурсі – 2017/18.

4.     Відгук необхідно засвідчити підписом особи, яка рекомендує роботу, та печаткою ВНЗ (або наукової установи, де працює особа, яка рекомендувала роботу).  

4.   Сканований рекомендаційний лист у форматі, визначеному Фондом (дивитися Рекомендаційний лист)

1.    Рекомендаційний лист має містити підтвердження хоча б однієї із зазначених у Заявці-2017 соціальної або громадської діяльності;

2.     Рекомендаційний лист має бути заповнений повністю, згідно затвердженої форми, та бути закріплений підписом рекоменданта. Якщо рекомендантом є науковий керівник, бали за рекомендаційний лист не нараховуються.

5.     Мотиваційний лист, обсягом на 1 сторінку:

Лист конкурсанта, який не був стипендіатом, має містити:

1.  обґрунтування причин, з яких конкурсант бажає стати стипендіатом

2.  задачі, які конкурсант планує вирішити в рамках Програми 

3.  бачення конкурсантом своєї ролі у спільноті Програми

Лист конкурсанта, який вже був стипендіатом, має містити:

1.   опис діяльності та отриманих стипендіатом результатів  у соціальних, громадських проектах та ініціативах у  2017 р.;

2. опис того, як стипендіат скористався можливостями програми «Завтра.UA», і які це дало результати для його професійної, соціальної чи громадської діяльності;

3.  цілі (професійні, соціальні, громадські), які стипендіат  планує досягнути в 2018 р. за допомогою можливостей та інструментів програми «Завтра.UA».

6.   Обґрунтування наукової роботи, у форматі, визначеному Фондом (дивитися Обґрунтування наукової роботи)

7.   Цьогорічна фотографія конкурсанта, зроблена протягом останніх 6 місяців (формат як на паспорт). 

2.     За наявності:

1.     Сканована копія документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта. Наприклад: наявність публікації, апробації на науковій конференції, диплому про перемогу та призове місце на науковому конкурсі (олімпіаді), патенту тощо.  Увага! Для участі у конкурсі подається сканована копія лише одного із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір: або публікація, або диплом про перемогу на конкурсі), що може бути оцінений, відповідно до пункту 7.3.3, на найвищий бал. При відсутності або поданні нерозбірливої сканованої копії бали за наукову діяльність не нараховуються.
Зверніть увагу, що необхідно надати відскановані копії сторінок з вихідними даними видання/конференції (обкладинка та розворот) та змістом/програмою, відскановану копію першої сторінки тексту статті/тез; або відскановану копію диплому про перемогу або призове місце на науковому конкурсі (олімпіаді), або іншого документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта. Звичайні тексти статей/програм конференцій у ворді не зараховуються.

2. Копії документів, що підтверджують громадсько-соціальну  діяльність конкурсанта. Наприклад наявність за останні три роки дипломів, грамот, подяк, офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо.

3.     Усі документи подаються в електронному вигляді шляхом завантаження до форми реєстрації  на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua
Увага! Документи, які містять підписи та печатки, потрібно подати у відсканованому вигляді.  Заява-2017 на участь у Конкурсі-2017/18 не сканується, а  подається у редакторі  Ексель.

7.   Процедура оцінювання

1.     Підсумком конкурсу є визначення переможців за сумою оцінок трьох турів конкурсу. Максимально – 100 (сто) балів;

2.     1-й тур

1.  Максимальна оцінка за 1-й тур становить – 30 (тридцять) балів;

2.  За обґрунтування наукової роботи. Максимальна оцінка – 12 (дванадцять) балів

3.  За соціально-громадську активність, одна з яких має бути підтверджена рекомендаційним листом. Максимальна оцінка – 10 (десять) балів. Якщо рекомендаційний лист надається науковим керівником конкурсанта, то бали за соціально-громадську активність не нараховуються.

4.  За мотиваційний лист максимальна оцінка – 8 (вісім) балів. 

3.     2-й тур

1.   Максимально за 2-й тур нараховується  40 (сорок) балів

2.  Оцінка студентської наукової конкурсної роботи. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт.  Загальна оцінка другого етапу становить суму оцінок двох експертів. Максимально – 35 (тридцять п’ять) балів. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою «нуль». На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в «нуль» балів, навіть якщо інший експерт виставив позитивну оцінку. Роботи, які отримали оцінку «нуль» від двох експертів, відхиляються автоматично. Учасники конкурсу, роботи яких згідно з рішенням  Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. 

3. Додаткові бали за наукову діяльність конкурсанта – наявність публікацій (в тому числі опублікованих в співавторстві), апробацій на наукових конференціях за поданою роботою та/або за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота тощо. Максимально – 5 (п’ять) балів. Бали нараховуються згідно до наступної класифікації: 

1.    Перемога (1-ше місце) в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді  поза межами України – 5 (п’ять) балів;  

2.  Публікація в міжнародному реферованому науковому виданні, що видається поза межами України (за оцінкою експертів Фонду);  публікація в українському науковому виданні, що визнається ВАК України; патент на винахід / корисну модель – 4 (чотири) бали; 

3.    Перемога (1-ше місце)  в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; призове (2-3)  місце  на міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді  – 3 (три) бали;  

4.   Публікація тез виступу у збірнику матеріалів  міжнародної /  загальнонаціональної наукової конференції – 2 (два) бали;

5.  Публікація в українських і закордонних виданнях, які, не маючи формального статусу наукових, мають високий авторитет фахової спільноти (за оцінкою експертів Фонду)  – 1 (один) бал; 

6.  Призове (2-3)  місце в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; участь в міжнародній /  загальнонаціональній науковій конференції без публікації тез (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта в програмі конференції) – 1 (один) бал;

Увага! Отримані конкурсантом бали за різні елементи публічної апробації не сумуються, а конкурсант оцінюється найвищим з одержаних ним балів (наприклад, при наявності одночасно публікації в українському науковому виданні, що визнається ВАК України, і перемозі в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді учасник одержує 5 балів за перемогу (перше місце) в конкурсі). 

4.                 3-й тур – оцінювання особистісного потенціалу конкурсантів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання. Максимально за 3-й тур нараховується 30 (тридцять) балів. 

8.                Вимоги та визначення учасників конкурсу

1.                 До участі у 1-му турі допускаються документи та конкурсні роботи всіх зареєстрованих згідно умов конкурсу студентів, громадян України, віком до 35 років включно, які навчаються в ВНЗ – партнерах програми та українських ВНЗ 4-го рівня акредитації.

2.                 До участі у 2-му турі допускаються документи та конкурсні роботи учасників, які успішно пройшли 1-й тур і посіли з 1 по 700 місце в рейтингу 1-го туру. 

3.                 До участі у 3-му турі конкурсу допускаються учасники, які успішно пройшли 2-й тур конкурсу та отримали кількість балів, яка дозволяє їм з урахуванням можливої оцінки 3-го туру змагатися за входження  в число переможців конкурсу –  стипендіатів Програми. Гранична кількість учасників 3-го туру затверджується рішенням Фонду.

4.                 Учасники конкурсу, документи та роботи яких згідно оцінки експертів та рішення Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. 

5.                 Учасники конкурсу обов’язково повинні взяти участь в другому та третьому турах конкурсу. 

6.                 В разі, якщо конкурсант без поважної причини не з’являється на 3-й тур конкурсу, він автоматично виключається з числа учасників конкурсу, а бали, отримані ним за попередні тури конкурсу, не враховуються в  загальному рейтингу конкурсу.   

7.                 Якщо участь конкурсанта в третьому турі є неможливою у зв’язку з поважними причинами (наприклад, через стан здоров’я, участь у міжнародній науковій конференції, стажуванні, тощо), конкурсант зобов’язується заздалегідь повідомити про настання таких обставин та надати відповідні документи, що їх підтверджують. В цьому випадку, відповідно до рішення Фонду, за оцінювання особистісного потенціалу учасника конкурсант отримує 0 (нуль) балів. 

9.                Визначення  переможців

1.                 Підсумкові оцінки, отримані учасниками на всіх етапах конкурсу, рангуються  від більшої до меншої. Переможцями конкурсу – Стипендіатами Стипендіальної програми «Завтра.UA» – вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за позицію в загальному рейтингу, що відповідає граничній кількості Стипендіатів. 

2.                 Гранична кількість Стипендіатів затверджується рішенням Фонду.

3.                 Результати конкурсу затверджуються Фондом та оприлюднюються на сайті Програми www.zavtra.in.ua.

4.                 Обов’язковою умовою для набуття статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA» є підписання  переможцем конкурсу договору з БО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» та надання необхідних документів (дивись Перелік документів для переможців). Після підписання договору та надання необхідних документів переможець набуває статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA», нагороджується дипломом та має право на отримання стипендії – нецільової благодійної допомоги відповідно до умов договору. 

10.           Призначення стипендії 

1.                 Стипендія – нецільова благодійна допомога призначається Фондом переможцям конкурсу, які підписали відповідний договір з Фондом. 

2.                 Розмір стипендії встановлюється рішенням Фонду.

3.                 Стипендія нараховується Фондом Стипендіатові протягом 12 (дванадцяти)  календарних місяців з 1 червня 2018 по 31 травня 2019 року включно, щодо винятків дивись текст договору з переможцем конкурсу Програми. 

4.                 Фонд має право в особливих випадках встановлювати додаткові стипендії. Такі стипендії призначаються відповідними рішеннями Фонду.

11.           Розгляд звернень

1.                 Фонд не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу

2.                 Фонд не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів, поданих на конкурс

Вимоги до конкурсних робіт

1. Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA” повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки.

2. Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.

3. Робота повинна супроводжуватися списком використаних джерел та літератури (до 25 назв).

4. Оцінювання конкурсних робіт. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів, згідно затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка становить суму оцінок двох експертів, максимально – 35 (тридцять п’ять) балів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінювання робіт, не розголошуються.

5. При оцінюванні робіт увага звертатиметься на загальну ерудицію конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, оригінальність, системність, грамотність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.

6. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою 0 (нуль). На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в 0 (нуль) балів, навіть якщо інший експерт виставив позитивну оцінку. У разі, якщо оцінку “нуль” виставили двоє й більше експертів, робота відхиляється автоматично. Учасники конкурсного добору, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

7. Кожен учасник подає тільки одну роботу згідно з затвердженим Фондом переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів).

8. Наукові роботи колективу авторів до участі у конкурсі не приймаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

9. Не допускається повторне подання робіт, які вже подавалися раніше на попередні конкурси Стипендіальної програми.

10. В разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA” не вперше, науковий керівник (або особа, яка рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше, у відгуку мають бути чітко вказані нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

11. Граничний обсяг роботи до 8 сторінок (або 16 000 знаків з пробілами) 14 шрифтом (бажано – Times New Roman) у текстовому редакторі (бажано, “Microsoft Word”). Вказаний обсяг включає: графічні зображення – таблиці, графіки, малюнки; посилання; перелік джерел та літератури, тощо.

12. Мова конкурсної роботи: українська, російська або англійська (на вибір конкурсанта), мова роботи не впливає на її оцінювання.

13. Текст конкурсної роботи повинен розпочинатися з назви роботи й не містити жодних даних щодо автора, наукового керівника, курсу та ВНЗ.

14. Після назви вказуються науковий напрям та піднапрям, за яким виконана конкурсна робота, та наводиться перелік ключових слів (максимально п’ять).

15. Сторінки роботи нумеруються. В верхньому колонтитулу сторінки вказується шифр та назва роботи. Шифр роботи – шість цифр у довільному порядку та чотири літери латинської абетки в довільному порядку (наприклад 568214FGKO) вказує сам автор роботи. Цей самий шифр обов’язково повинен бути вказаний в Заявці на участь у Конкурсі (дивись Зразок заявки на участь у Конкурсі).

16. Електрона версія роботи не повинна перевищувати 2 (двох) мегабайт (2МБ = 2048 КБ). Назва файлу з електронною версією роботи має збігатися з шифром роботи.

17. Студенти, які подають документи для участі в Конкурсі безпосередньо до Програми, мають надіслати необхідний пакет документів, до якого входить конкурсна робота, через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua .

18. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що організатор конкурсу – Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи несе конкурсант самостійно.

20. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що матеріали (CD-диски, тощо), які містять конкурсні документи та роботу не повертаються.

Перелік наукових напрямів,
за якими подаються студентські роботи
на конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA”

(у відповідності до напрямів підготовки, затверджених Постановою КМ України від 24 травня 1997 року №507, з подальшими змінами)

1.                Математика і механіка

1.               1.1 Математика

2.               1.2 Прикладна математика

3.               1.3 Механіка

2.                Інформатика і обчислювальна техніка

1.               2.1 Комп’ютерні науки

2.               2.2 Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

3.               2.3 Комп’ютерна інженерія

4.               2.4 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

3.                Фізика і астрономія

1.               3.1 Фізика

2.               3.2 Прикладна фізика

3.               3.3 Астрономія і астрофізика

4.                Науки про Землю

1.               4.1 Географія

2.               4.2 Гідрометеорологія

3.               4.3 Геологія

4.               4.4 Екологія

5.               4.5 Геодезія, картографія та землевпорядкування

5.                Інженерія та енергетика

1.               5.1 Енергетика

2.               5.2 Інженерна механіка

3.               5.3 Електромеханіка

4.               5.4 Метрологія та вимірювальна техніка

5.               5.5 Легка промисловість

6.               5.6 Харчова технологія та інженерія

7.               5.7 Водні ресурси

8.               5.8 Видавничо-поліграфічна справа

9.               5.9 Пожежна безпека

6.                Електронна техніка та прилади

1.               6.1 Електротехніка

2.               6.2 Радіотехніка

3.               6.3 Електроніка

4.               6.4 Прилади

5.               6.5 Електронні апарати

6.               6.6 Лазерна та оптоелектронна техніка

7.               6.7 Акустотехніка

8.               6.8 Телекомунікації

7.                Транспорт

1.               7.1 Авіація та космонавтика

2.               7.2 Кораблі та океанотехніка

3.               7.3 Судноводіння і енергетика суден

4.               7.4 Транспортні технології

5.               7.5 Залізниці та залізнична техніка

8.                Матеріалознавство, гірництво та металургія

1.               8.1 Інженерне матеріалознавство

2.               8.2 Гірництво

3.               8.3 Металургія

4.               8.4 Зварювання

9.                Хімія

1.               9.1 Органічна хімія

2.               9.2 Неорганічна хімія

10.           Медицина

1.               10.1 Медицина

2.               10.2 Фармація

11.           Біологія та біотехнології

1.               11.1 Біологія

2.               11.2 Біотехнологіїя

12.           Сільськогосподарські науки

1.               12.1 Механізація та електрифікація сільського господарства

2.               12.2 Лісозаготівля та деревообробка

3.               12.3 Агрономія

4.               12.4 Зооінженерія

5.               12.5 Водні біоресурси

6.               12.6 Лісове і садово-паркове господарство

7.               12.7 Ветеринарна медицин

13.           Архітектура та будівництво

1.               13.1 Архітектура

2.               13.2 Будівництво

14.           Психологія та соціологія

1.               14.1 Психологія

2.               14.2 Соціологі

15.           Педагогіка і освіта

1.               15.1 Педагогічна освіта

2.               15.2 Фізичне виховання і спорт

3.               15.3 Реабілітаційна освіт

16.           Економіка та менеджмент

1.               16.1 Економіка і підприємництво

2.               16.2 Менеджмент

3.               16.3 Торгівля

4.               16.4 Туризм

17.           Історія

1.               17.1 Історія

18.           Філософія, культура та мистецтво

1.               18.1 Культура

2.               18.2 Філософія

3.               18.3 Мистецтво

19.           Філологія та журналістика

1.               19.1 Філологія

2.               19.2 Журналістика

20.           Політологія й міжнародні відносини

1.               20.1 Міжнародні відносини

2.               20.2 Політологія

21.           Право й державне управління

1.               21.1 Право

2.               21.2 Державне управління

22.           Військові науки та національна безпека

1.               22.1 Військові науки

2.               22.2 Національна безпека

3.               22.3 Інформаційна безпека

Матеріал взято з сайту zavtra.in.ua

Більше інформації на сайті zavtra.in.ua